Löpande bokföring och redovisning

Som företagare är du skyldig enligt lag att bokföra alla affärshändelser som sker i ett företag. Allt från mindre personalkostnader till miljonbelopp som betalas in från företagets kund, ska bokföras. En stor del av det arbete som en Auktoriserad Redovisningskonsult utför åt företag i Sverige idag är löpande bokföring och löpande redovisning. I regel är det samma sak men med olika benämningar, bokföring är redovisning och vice versa. Den löpande bokföringen innefattar alla affärshändelser som sker under ett räkenskapsår.

Styrker ekonomiska beslut

Löpande bokföring är en nödvändighet och grundläggande för att ta rätt beslut för verksamheten. Att ta stora ekonomiska beslut kräver kunskap och med hjälp av företagets löpande redovisning blir det betydligt enklare att ha kontroll på affärerna. Företagets löpande bokföring visar dig hur företagets framtid kommer att se ut i form av framtida ekonomiska händelser. Att ha tillgång till aktuella siffror då en ny satsning ska göras underlättar avsevärt den utvärdering som behöver göras när beslut ska tas.

Lagen kräver löpande bokföring

Alla kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Bokföring av fakturor kan göras på två olika sätt, det ena är faktureringsmetoden, där fakturorna bokförs direkt de läses in och det andra är kontantmetoden, då fakturan bokförs när den betalas. Fördelarna med att löpande bokföra är många, då kan du snabbt få en ekonomisk överblick av din verksamhet. Det är inte enbart på grund av de ekonomiska fördelarna som ett företag ska ha löpande redovisning. Det är dessutom ett lagkrav. I bokföringslagen framgår det att fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig. Sedan är det upp till varje företag att välja på vilket sätt man sköter bokföringen, att som företagare själv sköta sin bokföring eller att ta hjälp av en Redovisningskonsult.

Senaste nytt